CHÙA DƯỢC SƯ    11111 Magnolia St   Garden Grove, CA 92841  ( 714) 638 - 4128
Xin đón xem Chương Trình các Đài Truyền Hình
- Đài VietSky băng tầng 57.4 lúc 8 giờ chiều , Thứ Tư hằng tuần.
- Đài VietFace băng tầng 57.2 lúc 6 giờ 30 sáng , Thứ bảy hằng tuần.

[Trang Chính][Lịch Sử Chùa][Đại Lễ][Hình Ảnh][Thông Tin][Tập San Hoằng Pháp][Video][Liên Lạc]
WYSIWYG Web Builder