CHÙA DƯỢC SƯ    11111 Magnolia St   Garden Grove, CA 92841  ( 714) 638 - 4128
Như qúi vị đã biết, trong cuộc sống lưu lạc của người tỵ nạn chúng ta không ai tránh khỏi sự khủng hoảng ít, nhiều, của giai đoạn chuyển tiếp định cư nơi đệ tam quốc gia và hoàn cảnh xã hội mới đối với mình; nằm trong qui luật chung của sự luân chuyển đó, đạo, đời không ai không phải ưu tư thân phận.
Qua bao tháng ngày gian khổ, với tâm nguyện của người xuất gia, với lòng hoài niệmsự nghiệp “thượng hoằng hạ hóa” mà Ðức Thế Tôn đã dạy, mặc dù gặp lắm nỗi truân chuyên nhưng lòng tín thành nơi Phật lực, sự nhiếp thọ của Tam bảo và sự đoái hoài của chư Phật tử,đồng hương, chúng tôi không quản ngại khó khăn, phát huy tinh thần phổ lợi chúng sanh, vun bồi cội giác để cùng chia xẻ nổi đau thương của quê hương đang đầy ngập khổ đau tang tóc; đồng thời nối tiếp chí nguyện của các bậc tiền nhân, các bậc Ni trưởng Tôn sư đã, và đang hy sinh cho ni giới.
Tại hải ngoại nơi đây chúng tôi cố gắng khai triển âm vang Ni Bộ Bắc Tông trong tòa nhà Phật Giáo Việt Nam với hoài niệm “Tác Phật Sự chi thù”, để xứng đáng là bậc pháp khí, hàng long trượng ni lưu và để đáp đền muôn một công ân của các bậc Tôn sư cũng như không cô phụ bốn ân và sự đoái hoài của tôn gỉa A Nan và Ðức Ðại Ái Ðạo Tỳ Kheo Ni là đấng tối tôn trong ni giới.
Theo làn sóng người tỵ nạn, Ni trưởng đã rời Việt Nam và đến định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 1981.một thời gian ngắn tạm trú ở một vài tự viện đến tháng 6 năm 1983.
Hội đủ duyên lành ngôi ni tự Dược Sư được hình thành với một căn nhà nhỏ tọa lạc tại 13221 Hope St, Garden Grove, CA và với danh xưng là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Ni Bộ Bắc Tông tại Hoa Kỳ.
Ðược chánh thức hoạt động hợp pháp bởi giấy phép thừa nhận của chánh quyền vào tháng 7 cùng năm.
Sau một năm thuê tạm ngôi nhà làm cơ sở sinh hoạt, nhờ duyên thù thắng nên Chùa Dược Sư được dời về số11441 Garden Grove , cùng thành phố vào ngày 20 tháng 8,1983.Đây là ngôi nhà đầu tiên được tậu mua với địa điểm sáng sủa rộng rải hơn.
Ðến năm 1986, vì nhu cầu Phật sự, chùa lại một lần nữa dời về địa diểm 11111 Magnolia St. rộng lớn hơn với diện tích hơn một mẫu đất, đúng theo luật định của thành phố để chánh thứcxây cất một ngôi Ðại Già Lam khang trang và rộng rãi hơn, đây là một trong những ngôi chùa to lớn cùng số ni chúng đông đảo nhất miền nam California.
Gíao Hội Phật Gíao
Việt Nam Ni Bộ BắcTông
Tại Hoa Kỳ
[Trang Chính][Lịch Sử Chùa][Đại Lễ][Hình Ảnh][Thông Tin][Tập San Hoằng Pháp][Video][Liên Lạc]