[Trang Chính][Lịch Sử Chùa][Đại Lễ][Hình Ảnh][Thông Tin][Tập San Hoằng Pháp][Video][Liên Lạc]
Lời Ngỏ
Đạo Phật là đạo Giác Ngộ,
Đạo Phật là đạo Trí Tuệ,
Đạo Phật là đạo Giải Thoát.
Được làm thân người rất khó, được nghe Phật pháp lại còn khó hơn. Để đạt đến cứu cánh cuối cùng là Giải Thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Chúng ta cần phá tan tấm màn vô minh đã đeo đuổi chúng sanh từ vô thủy kiếp.
Đạo Phật sẽ giúp cho chúng ta có Trí Tuệ, một khi Trí Tuệ hiện tiền thì vô minh sẽ tự tan biến.
Đức Phật dạy rằng : Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Con đường dẫn đến Trí Tuệ viên mãn dựa trên căn bản Phật pháp, chúng ta phải chuyên cần thực hiện Văn (nghe, học kinh sách), Tư (suy đi xét lại một vấn đề) và Tu (thực hành giáo lý).
Qua lời pháp mộc mạc chân thành của Tôn Sư, hy vọng quý hành giả được hưởng những phút giây an lạc ngay hiện đời và giải thoát trong vị lai.
Nam mô A Di Đà Phật.

Powered by  NICK  TRAN © 2012
CHÙA DƯỢC SƯ    11111 Magnolia St   Garden Grove, CA 92841  ( 714) 638 - 4128
WYSIWYG Web Builder